Leemstuc is een afwerking voor wanden op basis van een mengsel van verschillende soorten aarde. Tijdens deze workshop leer je verschillende locale grondsoorten testen en beoordelen op geschiktheid. Je leert welke soorten leem er zijn en hoe je deze zelf kunt mengen tot een bruikbare leemstuc. Er is voor alle deelnemers gelegenheid om een eigen wand te stuccen waarbij verschillende technieken kunnen worden geprobeerd. Op basis van handmatige afwerking, met stuc-gereedschap of zelfs met leemverf.
o.l.v. Arie van Ziel (Architect, TUDelft)
Zaterdag 26 september 2015, 9:00 – 17:00
Studio Content, Keilestraat 5, Rotterdam
Bijdrage: €15,- p.p. inclusief hand-out en lunch
Inschrijven vóór 21 september 2015
Maximaal 10 deelnemersAanmelden en meer informatie: info@studiocontent.org

Architect Arie van Ziel is in 2009 afgestudeerd aan de TUDelft op leembouw architectuur in Djenné, Mali. Zowel in Afrika als Europa heeft hij geruime praktijkervaring opgedaan met verschillende leembouw-technieken. Vanuit het mobiele kantoor studio Content maakt hij met collega’s Niels van Buren (Werktuigbouwkunde), Amar Sjauw En Wa (Architectuur) en Pim Bok (Commerciële economie) ecologische architectuur voor particulieren in Nederland. Tijdens de workshop wordt er gewerkt in en om de studio die zich momenteel bevindt in permacultuurtuin De Voedseltuin in Rotterdam. Voor geïnteresseerden is het mogelijk de aanwezige pv-panelen, zonnecollectoren, waterfiltersystemen, composttoiletten, biomeiler (compostverwarming) en rocket mass heater te bezichtigen.

[English]
Workshop EarthplasterEarthplaster is a finish for walls based on a mixture of various types of earth. During this workshop you learn to test different local types of earth and judge them for suitability. You learn which types of adobe (loam) there are and how you can mix these to form a useable earthplaster. For all participants there is the possibility to plaster their own wall on which different techniques can be tried out. Based on manual finishing, working with plastering tools or even with earth based paint.

By Arie van Ziel (Architect, TUDelft)
Saturday 26th of september 2015, 9:00 – 17:00
Studio Content, Keilestraat 5, Rotterdam
Course fee: €15,- p.p. including hand-out and lunch
Register before 21st of september 2015
Maximum 10 participantsRegistration and more information: info@studiocontent.org

Architect Arie van Ziel graduated in 2009 at Delft University of Technology on earth architecture in Djenné, Mali. Both in Afrika as in Europe he has practical experience with different kinds of earth building techniques. From the mobile office studio Content he works together with colleagues Niels van Buren (Mechanical Engineering), Amar Sjauw En Wa (Architecture) and Pim Bok (Commercial Economics) on creating ecological architecture for private clients in the Netherlands. The workshop will be in and around the studio which is currently in permaculture garden De Voedseltuin in Rotterdam. For those interested it’s possible to view the pv-panels, solar collectors, water filtration systems, composting toilets, biomeiler (compost heating) and rocket mass heater.