Ieder mens laat zijn sporen na op deze aarde. Onze voetafdruk is afhankelijk van wat we doen en hoe we leven. De keuzes die je maakt hebben gevolgen voor de omgeving, soms ten goede, soms ook niet.

We leven op de grond en ademen de lucht en gebruiken het water dat uit de hemel regent. Ons leven bevindt zich letterlijk tussen hemel en aarde. Daardoor ben ik gefascineerd. Daarom wil ik onderzoeken hoe de verschillende aspecten van ons dagelijks leven zich tot elkaar verhouden.

  • Hoeveel ruimte heb je als persoon nodig?
  • Hoeveel water en hoeveel aarde?
  • Hoeveel energie en warmte?
  • Hoe relateren deze tot elkaar?

De afgelopen jaren ben ik op zoek geweest naar een plek om te wonen en te leven. Voorlopig wil ik mij nog niet aan één plaats binden, maar ik wil wel graag een eigen plek, iets dat ik thuis kan noemen. Daarom is het plan ontstaan een verplaatsbaar huis te ontwikkelen en te bouwen. Een eigen huis, maar niet op één plaats.

Een verplaatsbaar huis is de ideale casus om mijn onderzoek te starten. Het wordt precies groot genoeg voor één persoon. Met genoeg ruimte van binnen, genoeg oppervlak om water en (zonne)energie te verzamelen aan de bovenkant en het neemt precies de benodigde voetafdruk op de aarde in beslag aan de onderkant. In theorie kan het op elke plek staan, mits aangepast aan het klimaat. Omdat ik uit Nederland kom, het goed ken en het klimaat een interessante variatie heeft door het jaar heen, wordt het eerste ontwerp hierop gebasseerd.

Een onderzoek alleen is niet genoeg. Om deze casus te testen ga ik het verplaatsbare huis écht bouwen. Ik ben geïnspireerd door Michael Reynolds‘ film Garbage Warrior (2008) en zijn ideeën om ideële zelf-voorzienende huizen te testen door ze te bouwen. Hij gelooft dat het ontdekken van nieuwe technieken en het opdoen van nieuwe kennis alleen versneld kan worden door te doen en niet alleen te denken. Door dingen te testen verkrijg je inzichten die je niet door alleen te denken kan verkrijgen; praktische kennis, gegrond in de werkelijkheid. Ik geloof in deze strategie en daarom ga ik beginnen met bouwen

Op deze website laat ik de ontdekkingen zien. Het kan een archief en handleiding worden voor anderen die een vergelijkbaar project willen doen. Daarmee hoop ik de wereld iets terug te geven in ruil voor alle informatie die anderen beschikbaar stellen via het internet etc. Ik zal zoveel mogelijk proberen om ook door te verwijzen naar de bronnen die ik gebruik in dit onderzoek en de verkregen resultaten zo objectief mogelijk weergeven. Veel tests zullen dingen zijn die iedereen zelf ook thuis kan doen, de werkwijze probeer ik zo simpel mogelijk te houden, zodat het makkelijk reproduceerbaar is voor anderen. Het zal ongetwijfeld interessant worden en ik hoop met een succesvol resultaat.

Wish me luck!