Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Fabcity EU2016 Amsterdam

Tot eind juni is studio Content te bezoeken bij Fabcity in Amsterdam! Een bijzonder kans om allerlei ecologische en duurzame innovaties uit heel Nederland te ontdekken op één locatie. Waar je normaal het hele land door moet reizen is voor drie maanden samen gebracht op de kop van het Java Eiland.

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft o.a. Pakhuis de Zwijger een programma opgezet om te onderzoeken hoe de stad van de toekomst kan innoveren. Hoe wordt de stad meer circulair, socialer en slimmer. Studio Content is ook uitgenodigd hier deel van te zijn, als één van de eerste voorbeelden van een zelfvoorzienend kantoor in Nederland. Meer informatie vind je op: http://europebypeople.nl/studio-content/ en http://europebypeople.nl/calendar/

Behalve studio Content is er ook een kleine biomeiler te bekijken en bijvoorbeeld één van onze buren, een voorbeeldhuis met hennepvezel isolatie.

13235353_10208295402157775_8676261191967123700_o 13198510_10208295402197776_7089380497505633002_o


workshop leemstuc
Leemstuc is een afwerking voor wanden op basis van een mengsel van verschillende soorten aarde. Tijdens deze workshop leer je verschillende locale grondsoorten testen en beoordelen op geschiktheid. Je leert welke soorten leem er zijn en hoe je deze zelf kunt mengen tot een bruikbare leemstuc. Er is voor alle deelnemers gelegenheid om een eigen wand te stuccen waarbij verschillende technieken kunnen worden geprobeerd. Op basis van handmatige afwerking, met stuc-gereedschap of zelfs met leemverf.
o.l.v. Arie van Ziel (Architect, TUDelft)
Zaterdag 26 september 2015, 9:00 – 17:00
Studio Content, Keilestraat 5, Rotterdam
Bijdrage: €15,- p.p. inclusief hand-out en lunch
Inschrijven vóór 21 september 2015
Maximaal 10 deelnemersAanmelden en meer informatie: info@studiocontent.org

Architect Arie van Ziel is in 2009 afgestudeerd aan de TUDelft op leembouw architectuur in Djenné, Mali. Zowel in Afrika als Europa heeft hij geruime praktijkervaring opgedaan met verschillende leembouw-technieken. Vanuit het mobiele kantoor studio Content maakt hij met collega’s Niels van Buren (Werktuigbouwkunde), Amar Sjauw En Wa (Architectuur) en Pim Bok (Commerciële economie) ecologische architectuur voor particulieren in Nederland. Tijdens de workshop wordt er gewerkt in en om de studio die zich momenteel bevindt in permacultuurtuin De Voedseltuin in Rotterdam. Voor geïnteresseerden is het mogelijk de aanwezige pv-panelen, zonnecollectoren, waterfiltersystemen, composttoiletten, biomeiler (compostverwarming) en rocket mass heater te bezichtigen.

[English]
Workshop EarthplasterEarthplaster is a finish for walls based on a mixture of various types of earth. During this workshop you learn to test different local types of earth and judge them for suitability. You learn which types of adobe (loam) there are and how you can mix these to form a useable earthplaster. For all participants there is the possibility to plaster their own wall on which different techniques can be tried out. Based on manual finishing, working with plastering tools or even with earth based paint.

By Arie van Ziel (Architect, TUDelft)
Saturday 26th of september 2015, 9:00 – 17:00
Studio Content, Keilestraat 5, Rotterdam
Course fee: €15,- p.p. including hand-out and lunch
Register before 21st of september 2015
Maximum 10 participantsRegistration and more information: info@studiocontent.org

Architect Arie van Ziel graduated in 2009 at Delft University of Technology on earth architecture in Djenné, Mali. Both in Afrika as in Europe he has practical experience with different kinds of earth building techniques. From the mobile office studio Content he works together with colleagues Niels van Buren (Mechanical Engineering), Amar Sjauw En Wa (Architecture) and Pim Bok (Commercial Economics) on creating ecological architecture for private clients in the Netherlands. The workshop will be in and around the studio which is currently in permaculture garden De Voedseltuin in Rotterdam. For those interested it’s possible to view the pv-panels, solar collectors, water filtration systems, composting toilets, biomeiler (compost heating) and rocket mass heater.


Excursie zelfvoorzienende zeecontainer in Voedseltuin

Met een klein groepje fietsen we van Delft naar Rotterdam onder leiding van Arie van Ziel, een ondernemende architect met een passie voor hergebruik. Het enthousiasme waarmee Arie onderweg al vertelt is erg aanstekelijk en ik ben inmiddels benieuwd naar onze bestemming.

 

We komen in Rotterdam aan en fietsen naar een industrieterrein aan de Keilehaven, Arie vertelt dat het industrieterrein een nieuwe bestemming gaat krijgen en dat het de bedoeling is dat het gebied binnen 15 jaar tot woongebied is ontwikkeld. De plek waar we uiteindelijk aankomen is een flinke lap grond welke direct als (grote) moestuin te herkennen valt en omringd is door industriële gebouwen.

 

‘De voedseltuin’, zoals het project heet, is een project waar vrijwilligers groente en fruit verbouwen die wordt geschonken aan ‘De voedselbank’ van Rotterdam. Helaas is het niet zo dat de tuin volledig kan voorzien in de behoefte van ‘De voedselbank’, maar wel een mooi steentje bijdraagt. We lopen het terrein op en direct valt op dat er niet zomaar rijtjes met gewassen staan, maar dat de gewassen (ogenschijnlijk) door elkaar heen staan. Ik zie een rij mais met daaronder pompoenen, een bed bonen afgezet met wortels, speels gevormde perken waar, naar zo lijkt het, symmetrie vermeden wordt. Hier en daar staan tuinzitjes gemaakt van pallet-hout.

 

Arie legt uit dat het principe waarmee hier voedsel verbouwd wordt permacultuur heet. Hierbij worden gewassen bij elkaar gezet die elkaar versterken. Dit kan bijvoorbeeld doordat het ene gewas zorgt voor meer stikstof in de grond, waar een ander gewas weer baat bij heeft, of doordat het ene gewas insecten aantrekt die zorgen voor bestuiving van het andere gewas en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

 

Arie wijst naar het andere einde van de tuin waar we in de verte een groot wit gevaarte zien staan, met een paar grote glimmende panelen op het dak. Hij vertelt dat dit zijn kantoor is, ‘studio Content’ genaamd. Hij reist met zijn kantoor door het hele land en blijft telkens voor een periode van een half jaar of langer op een projectlocatie. In ruil voor zijn verblijf binnen zo’n project geeft hij dan iets terug in de vorm van ondersteuning, advies en daadwerkelijke bouw van veelal duurzame projecten verschillend van omvang.

 

Arie neemt ons eerst mee naar een koepelkas op het terrein, waar hij een van zijn eigen projecten binnen het project ‘De voedseltuin’ laat zien; de rocket stove! De rocket stove staat in een kas die momenteel als een soort van kantine voor de vrijwilligers van ‘De voedseltuin’  wordt gebruikt. In de winter dient de rocket stove als verwarming van de kas/kantine en mogelijk als kooktoestel. De rocket stove heeft een gat in de grond van zo’n 30 bij 30 cm waarin hout wordt gestookt. De warmte komt via een ondergrondse pijp terecht in een oliedrum. In de oliedrum is een schoorsteen gebouwd die zorgt voor de trek en een tweede verbranding van de gassen. Vanuit de oliedrum gaat onder de grond weer een pijp naar een schoorsteen buiten die de verbrande gassen afvoert. De rocket stove hoeft (afhankelijk van de buitentemperatuur) maar een uurtje of twee te branden om voldoende warmte te geven in de kas voor een hele dag of zelfs meerdere dagen.

 

Na het bezoekje aan de kas met de rocket stove wordt het tijd voor een bakje thee, hiervoor neemt Arie ons mee naar zijn kantoor, ‘studio Content’. Dichterbij wordt duidelijk dat het kantoor een grote zeecontainer is, eentje van 40 foot (zo’n 12 meter) vertelt hij. Op het dak staan twee grote zonnecollectoren en een tweetal zonnepanelen. Arie vertelt dat hij het belangrijk vindt om duurzame technieken zelf uit te proberen, door ze in gebruik te nemen. Het betreffen allemaal installaties die door consumenten aangeschaft en gebruikt zouden kunnen worden.  Ook vindt hij het belangrijk dat de technieken zo transparant mogelijk worden aangelegd, met andere woorden, dat duidelijk zichtbaar is hoe de apparatuur is aangesloten en functioneert.

 

Eenmaal binnen aan de thee vertelt Arie over de verschillende systemen in zijn container, zo vangt hij water op het dak van de container dat vervolgens door een waterzuiveringssysteem heen gaat (op basis van omgekeerde osmose) om vervolgens als drinkwater gebruikt te kunnen worden. Het verwarmingssysteem in de container werkt op basis van zonnecollectoren, welke na enkele warmtewisselingen de vloer via een 250 meter lang buizenstelsel verwarmt. Ook is er een tweede warmtesysteem, dat de warmte uit een composthoop haalt en teruggeeft aan het systeem. Een composthoop warmt op tot tussen de 45 en 60 graden tijdens het composteringsproces. Een stelsel van buizen gevuld met water loopt door de composthoop, het water hierin wordt opgewarmd en vervolgens in het verwarmingssysteem middels warmtewisseling als warmte vrijgegeven in de container.

 

Ook is er in de zeecontainer gedacht aan een sanitaire voorziening, in de vorm van een droogtoilet (zaagseltoilet) . Dit toilet vangt de uitwerpselen op, waarna er houtsnippers aan toe worden gevoegd om vervolgens eveneens te gaan composteren. Arie wil in de toekomst uit dit systeem ook gas gaan winnen om op te kunnen koken, om zo de zelfvoorzienende zeecontainer verder te optimaliseren.

 

Na een rondje langs de composthopen van de voedseltuin, met daarbij nog wat achtergronden over het composteringsproces kwamen we aan het einde van de excursie, gevuld met interessante technieken, leuke achtergronden en vol inspiratie. Arie bedankt!


Hout Eerlijk – een nieuwe samenwerking

Per 1 juni zal studio Content tezamen met APHoutconstructies uit Alblasserdam het concept Hout Eerlijk, moderne houtbouw in de markt gaan zetten.
In eerste instantie voor bewoners van de binnenstad van Delft, later ook in andere historische Nederlandse steden.
Meer informatie kunt u vinden op www.houteerlijk.nl


De Bende van Rotterdam aan de spangesekade

studio Content is van 21 november 2012 tot 21 maart 2013 te vinden tegenover spangesekade 162 in Rotterdam. Aan de Schie, tussen de binnenstad en Delfshaven staat een groot gebouw met portiekwoningen en aan de kade garageboxen.
De Bende, een collectief van jonge ontwerpers, maakt met restmaterialen van bouwplaatsen in de omgeving meubels, interieurs en architectuur voor lokale bewoners. Ze zijn opgericht door Bas van den Berg en René Boonekamp van stichting Treehouse.
In samenwerking met hen werk ik mee aan verschillende kleine projecten in Rotterdam.


advies voor de bewoners van Thedinghsweert

De aanwezigheid van studio Content op het landgoed Thedinghsweert is een wisselwerking. Naast de hulp en gezelligheid die ik krijg van bewoners kan ik ook iets teruggeven en bijdragen aan de woonvereniging.
Behalve praktische hulp bij allerlei klussen, maken sommige buren ook gebruik van mijn adviezen. Met een schat aan kennis over verantwoord en ecologisch bouwen ga ik op bezoek bij mensen en bespreek samen hun huis en woonwensen. Dat kan gaan over allerlei onderwerpen zoals warmte, licht, ventilatie, geluid en water. Het gesprek gaat vooral over de ervaringen die men zelf heeft met hun eigen woning, de bewoners kennen hun huis immers het beste.
Naar aanleiding van het bezoek komen doorgaans vanzelf enkele onderwerpen ter sprake waar bewoners iets mee zouden willen. Mijn advies kan dan resulteren in een inventarisatie van mogelijke verbeteringen, een lijst met informatie over beschikbare producten of leveranciers, of ontwerpwerk in de vorm van schetsen of tekeningen die gebruikt kunnen worden als eerste aanzet om een plan te bespreken. Natuurlijk kan ik ook praktische hulp geven bij de uitvoering als er iets verbouwd gaat worden.

Bij sommigen ben ik al langs geweest voor een snelle inventarisatie van hun huis, wie het leuk vindt kan een afspraak maken zodat ik ook daar nog langs kom.

Bijvoorbeeld bij Addie en Adrie kwam ter sprake dat er weinig natuurlijk licht valt op sommige plekken in huis. We bedachten al snel nieuwe oplossingen in de vorm van een daklicht of een extra tussenraam in het trappenhuis. Simpele oplossingen om in je achterhoofd te houden als je een keer gaat verbouwen. Ook kon er een mooie match gemaakt worden met de buren, Rinkse en Tibor, die op het moment de toekomstige babykamer aan het verbouwen zijn. Door nu meteen rekening te houden met de mogelijkheden voor geluidsisolatie kon de tussenwand met de slaapkamer direct geluidwerend worden gemaakt. Nadat we verschillende producten en leveranciers hebben besproken konden de buurmannen samen aan de slag om een voorzetwand te maken, waarbij ze weten op welke details gelet moet worden.

Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom in studio Content om zelf te zien hoe die technische systemen nou werken en wat er daarvan mogelijk is voor je eigen huis.


Opening studio Content

Vanaf midwinter is het eerste seizoen begonnen voor studio Content. Alle geïnteresseerden waren van harte welkom om dit te komen vieren onder het genot van een glaasje warmde glühwein of chocolademelk. Zich te warmen aan het brandende vuur van een traditioneel joelblok en hun gelukwensen over te brengen voor een goed begin.

update: januari 2012
Het openingsfeest was knus, gezellig en heel goed bezocht. Heel leuk om aan alle bekenden, geïnteresseerden en familieleden te laten zien hoe het geworden is en uit te leggen welke systemen er allemaal samen werken om de studio Content te laten zijn.

Het blijft een bijzonder idee om zoveel techniek in een container te bouwen om vervolgens zonder leidingaansluitingen te kunnen functioneren als kantoor. Gelukkig is het bovenal heel leuk om mee bezig te zijn en erg leerzaam om alle spullen eens in je handen te hebben. Ik raad dan ook iedereen die nog niet is komen kijken aan om zichzelf uit te nodigen in de komende maanden om de studio te zien zolang ik nog aan het bouwen ben. De installaties zijn nu nog goed zichtbaar en veel plannen worden nog wekelijks aangepast door tips van buitenstaanders.


Vergunning Verkrijgen

Het plaatsen van een container studio is in Nederland uiteraard aan regels gebonden. De vorm en de maat van een container maken het echter wel makkelijker om toestemming te verkrijgen.

Zo valt de studio binnen de omschrijving voor het vergunningsvrij bouwen van een bijbehorend gebouw in bijlage 2 van het Bor (Besluit omgevingsrecht). In artikel 2 zijn de bouwwerken opgesomd die omgevingsvergunningsvrij zijn en dus gebouwd mogen worden onafhankelijk van regels in het bestemmingsplan. Artikel 2.3 stelt dat vrij is van vergunning:
Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: voor zover op een afstand van meer dan 2,5 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: niet hoger dan 3 m, de totale oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken niet meer dan 30 m2.
Dit geldt voor permanente plaatsing van een bijbehorend bouwwerk. Hierin mag dus niet gewoond worden, maar het kan bijvoorbeeld een atelier zijn (waar in sommige bestemmingsplannen overigens expliciet rekening mee wordt gehouden). De container studio voldoet aan de gestelde omschrijving.

Echter, zelfs wanneer de container studio niet wordt aangemerkt als vergunningsvrij bouwwerk, is er de mogelijkheid een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan te krijgen. Zo’n tijdelijke omgevingsvergunning is mogelijk via artikel 2.12 lid 2 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Hierin staat:
[...] kan de vergunning, voor zover zij betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn, worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Welke vergunning nodig is hangt af van de gemeente en het plaatselijk geldende bestemmingsplan. Uiteraard moet in de eerste plaats de eigenaar van de grond waarop de container studio geplaatst wordt toestemming verlenen.