Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Studio Content is een jonge en dynamische organisatie. We ontwerpen en bouwen ecologische architectuur. We werken graag concreet en effectief; handen uit de mouwen en voeten op de grond. Samen gaan we op zoek naar oplossingen om mensen tevreden te maken, daarbij kijken we dichtbij en naar wat er al is.

Con·tent (bijvoeglijk naamwoord):
gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt dan hetgeen reeds aanwezig is
Van Dale, 1864

Vanuit een mobiel kantoor maken we huizen van natuurlijke materialen voor gewone mensen, begeleiden startende ecologische projecten en doen onderzoek naar compost en andere organische materialen. Altijd geïnspireerd door betrokken mensen, lokale potentie van een plek en zeer context specifiek.

Sustainism, Duurzaamheid, Ecologie 

Met een frisse blik op de wereld delen we onze eigen stijl en perspectief

Liever divers dan uniform; effectief in plaats van efficiënt; we werken in netwerken en niet hiërarchisch. We staan voor lange termijn investeringen met een passende snelheid. We waarderen sociale contacten boven snel rendement. We kijken voorbij functionaliteit naar betekenis en maken menselijke verblijfsplekken van ruimtes.
– vrij naar sustainism, statement by Michiel Schwarz & Joost Elffers, 2011

Er is de laatste tijd veel gebeurd. Lees vlug het laatste nieuws.