Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Studio Content is een jonge en dynamische organisatie. We werken op het snijvlak tussen voeding en huisvesting, twee van de belangrijkste basisbehoeftes.

Con·tent (bijvoeglijk naamwoord):
gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt dan hetgeen reeds aanwezig is
Van Dale, 1864

Vanuit een mobiel kantoor maken we betaalbare huizen voor gewone mensen, begeleiden startende ecologische projecten en doen onderzoek naar compost en andere organische materialen. Altijd geïnspireerd door betrokken mensen, lokale potentie van een plek en zeer context specifiek.

Sustainism, Duurzaamheid, Ecologie 

Met een frisse blik op de wereld delen we onze eigen stijl en perspectief

Liever divers dan uniform; effectief in plaats van efficiënt; we werken in netwerken en niet hiërarchisch. We staan voor lange termijn investeringen met een passende snelheid. We waarderen sociale contacten boven snel rendement. We kijken voorbij functionaliteit naar betekenis en maken menselijke verblijfsplekken van ruimtes.
– vrij naar sustainism, statement by Michiel Schwarz & Joost Elffers, 2011

Er is de laatste tijd veel gebeurd. Lees vlug het laatste nieuws.